บล็อก ทดสอบโพสต์รูปและข้อความครับ

01 มีนาคม 2564 | บริษัท วาเคชั่นโซน จำกัด | จำนวนคนเข้าชม 255

ครั้งนี้ไปทำงานด้วย เวลาถ่ายภาพเลยลดความละเอียดของภาพ ทำให้ภาพออกมาไม่ชัดเท่าที่ควร เพราะต้องถ่ายภาพเยอะมาก 400 กว่าภาพได้ หากไม่ชัดก็ต้องขออภัยนะครับ ผมถ่ายรูปมาเยอะก็จริงครับ ส่วนมากใช้ทำงาน โพสต์เยอะกลัวเพื่อนๆจะเบื่อ , พอให้ทราบว่า ที่เคนย่า เค้ามีอะไรให้เราเที่ยวดูบ้างก็พอ นอกนั้นท่านที่สนใจก็ติดต่อที่นี่ หรือ สายการบินเคนย่าครับ, ครั้งนี้ไปทำงานด้วย เวลาถ่ายภาพเลยลดความละเอียดของภาพ ทำให้ภาพออกมาไม่ชัดเท่าที่ควร เพราะต้องถ่ายภาพเยอะมาก 400 กว่าภาพได้ หากไม่ชัดก็ต้องขออภัยนะครับ ผมถ่ายรูปมาเยอะก็จริงครับ ส่วนมากใช้ทำงาน โพสต์เยอะกลัวเพื่อนๆจะเบื่อ , พอให้ทราบว่า ที่เคนย่า เค้ามีอะไรให้เราเที่ยวดูบ้างก็พอ นอกนั้นท่านที่สนใจก็ติดต่อที่นี่ หรือ สายการบินเคนย่าครับ, ครั้งนี้ไปทำงานด้วย เวลาถ่ายภาพเลยลดความละเอียดของภาพ ทำให้ภาพออกมาไม่ชัดเท่าที่ควร เพราะต้องถ่ายภาพเยอะมาก 400 กว่าภาพได้ หากไม่ชัดก็ต้องขออภัยนะครับ ผมถ่ายรูปมาเยอะก็จริงครับ ส่วนมากใช้ทำงาน โพสต์เยอะกลัวเพื่อนๆจะเบื่อ , พอให้ทราบว่า ที่เคนย่า เค้ามีอะไรให้เราเที่ยวดูบ้างก็พอ นอกนั้นท่านที่สนใจก็ติดต่อที่นี่ หรือ สายการบินเคนย่าครับ,

ครั้งนี้ไปทำงานด้วย เวลาถ่ายภาพเลยลดความละเอียดของภาพ ทำให้ภาพออกมาไม่ชัดเท่าที่ควร เพราะต้องถ่ายภาพเยอะมาก 400 กว่าภาพได้ หากไม่ชัดก็ต้องขออภัยนะครับ ผมถ่ายรูปมาเยอะก็จริงครับ ส่วนมากใช้ทำงาน โพสต์เยอะกลัวเพื่อนๆจะเบื่อ , พอให้ทราบว่า ที่เคนย่า เค้ามีอะไรให้เราเที่ยวดูบ้างก็พอ นอกนั้นท่านที่สนใจก็ติดต่อที่นี่ หรือ สายการบินเคนย่าครับ, ครั้งนี้ไปทำงานด้วย เวลาถ่ายภาพเลยลดความละเอียดของภาพ ทำให้ภาพออกมาไม่ชัดเท่าที่ควร เพราะต้องถ่ายภาพเยอะมาก 400 กว่าภาพได้ หากไม่ชัดก็ต้องขออภัยนะครับ ผมถ่ายรูปมาเยอะก็จริงครับ ส่วนมากใช้ทำงาน โพสต์เยอะกลัวเพื่อนๆจะเบื่อ , พอให้ทราบว่า ที่เคนย่า เค้ามีอะไรให้เราเที่ยวดูบ้างก็พอ นอกนั้นท่านที่สนใจก็ติดต่อที่นี่ หรือ สายการบินเคนย่าครับ, ครั้งนี้ไปทำงานด้วย เวลาถ่ายภาพเลยลดความละเอียดของภาพ ทำให้ภาพออกมาไม่ชัดเท่าที่ควร เพราะต้องถ่ายภาพเยอะมาก 400 กว่าภาพได้ หากไม่ชัดก็ต้องขออภัยนะครับ ผมถ่ายรูปมาเยอะก็จริงครับ ส่วนมากใช้ทำงาน โพสต์เยอะกลัวเพื่อนๆจะเบื่อ , พอให้ทราบว่า ที่เคนย่า เค้ามีอะไรให้เราเที่ยวดูบ้างก็พอ นอกนั้นท่านที่สนใจก็ติดต่อที่นี่ หรือ สายการบินเคนย่าครับ,

ครั้งนี้ไปทำงานด้วย เวลาถ่ายภาพเลยลดความละเอียดของภาพ ทำให้ภาพออกมาไม่ชัดเท่าที่ควร เพราะต้องถ่ายภาพเยอะมาก 400 กว่าภาพได้ หากไม่ชัดก็ต้องขออภัยนะครับ ผมถ่ายรูปมาเยอะก็จริงครับ ส่วนมากใช้ทำงาน โพสต์เยอะกลัวเพื่อนๆจะเบื่อ , พอให้ทราบว่า ที่เคนย่า เค้ามีอะไรให้เราเที่ยวดูบ้างก็พอ นอกนั้นท่านที่สนใจก็ติดต่อที่นี่ หรือ สายการบินเคนย่าครับ, ครั้งนี้ไปทำงานด้วย เวลาถ่ายภาพเลยลดความละเอียดของภาพ ทำให้ภาพออกมาไม่ชัดเท่าที่ควร เพราะต้องถ่ายภาพเยอะมาก 400 กว่าภาพได้ หากไม่ชัดก็ต้องขออภัยนะครับ ผมถ่ายรูปมาเยอะก็จริงครับ ส่วนมากใช้ทำงาน โพสต์เยอะกลัวเพื่อนๆจะเบื่อ , พอให้ทราบว่า ที่เคนย่า เค้ามีอะไรให้เราเที่ยวดูบ้างก็พอ นอกนั้นท่านที่สนใจก็ติดต่อที่นี่ หรือ สายการบินเคนย่าครับ, ครั้งนี้ไปทำงานด้วย เวลาถ่ายภาพเลยลดความละเอียดของภาพ ทำให้ภาพออกมาไม่ชัดเท่าที่ควร เพราะต้องถ่ายภาพเยอะมาก 400 กว่าภาพได้ หากไม่ชัดก็ต้องขออภัยนะครับ ผมถ่ายรูปมาเยอะก็จริงครับ ส่วนมากใช้ทำงาน โพสต์เยอะกลัวเพื่อนๆจะเบื่อ , พอให้ทราบว่า ที่เคนย่า เค้ามีอะไรให้เราเที่ยวดูบ้างก็พอ นอกนั้นท่านที่สนใจก็ติดต่อที่นี่ หรือ สายการบินเคนย่าครับ,

ครั้งนี้ไปทำงานด้วย เวลาถ่ายภาพเลยลดความละเอียดของภาพ ทำให้ภาพออกมาไม่ชัดเท่าที่ควร เพราะต้องถ่ายภาพเยอะมาก 400 กว่าภาพได้ หากไม่ชัดก็ต้องขออภัยนะครับ ผมถ่ายรูปมาเยอะก็จริงครับ ส่วนมากใช้ทำงาน โพสต์เยอะกลัวเพื่อนๆจะเบื่อ , พอให้ทราบว่า ที่เคนย่า เค้ามีอะไรให้เราเที่ยวดูบ้างก็พอ นอกนั้นท่านที่สนใจก็ติดต่อที่นี่ หรือ สายการบินเคนย่าครับ, ครั้งนี้ไปทำงานด้วย เวลาถ่ายภาพเลยลดความละเอียดของภาพ ทำให้ภาพออกมาไม่ชัดเท่าที่ควร เพราะต้องถ่ายภาพเยอะมาก 400 กว่าภาพได้ หากไม่ชัดก็ต้องขออภัยนะครับ ผมถ่ายรูปมาเยอะก็จริงครับ ส่วนมากใช้ทำงาน โพสต์เยอะกลัวเพื่อนๆจะเบื่อ , พอให้ทราบว่า ที่เคนย่า เค้ามีอะไรให้เราเที่ยวดูบ้างก็พอ นอกนั้นท่านที่สนใจก็ติดต่อที่นี่ หรือ สายการบินเคนย่าครับ, ครั้งนี้ไปทำงานด้วย เวลาถ่ายภาพเลยลดความละเอียดของภาพ ทำให้ภาพออกมาไม่ชัดเท่าที่ควร เพราะต้องถ่ายภาพเยอะมาก 400 กว่าภาพได้ หากไม่ชัดก็ต้องขออภัยนะครับ ผมถ่ายรูปมาเยอะก็จริงครับ ส่วนมากใช้ทำงาน โพสต์เยอะกลัวเพื่อนๆจะเบื่อ , พอให้ทราบว่า ที่เคนย่า เค้ามีอะไรให้เราเที่ยวดูบ้างก็พอ นอกนั้นท่านที่สนใจก็ติดต่อที่นี่ หรือ สายการบินเคนย่าครับ,